علل خرابی اجاق گاز و معرفی قطعات

علل خرابی اجاق گاز و معرفی قطعات

فندک اجاق گاز

فندک در اجاق گاز باعث روشن کردن شعله اجاق گاز هنگام استفاده میباشد که فندک به دو دسته

اتوماتیک و غیر اتوماتیک تقسیم میشود.

فندک اتوماتیک : این نوع فندک بیشتر در اجاق گاز های جدید مورد استفاده قرار گرفته است.

هنگامی که دستگیره ( ولوم ) اجاق گاز را به داخل فشار داده و خلاف عقربه های ساعت

میچرخانیم فندک به صورت خودکار شوع به جرقه زدن میکند که این عمل باعث روشن شدن اجاق

گاز میشود .

فندک غیر اتوماتیک: این نوع فندک بیشتر در اجاق گاز های قدیمی وجود دارد. با یک دست دستگیره

یا همان ولوم اجاق گاز را به داخل فشار داده و به سمت چپ میچرخانیم با دست دیگر شصتی یا

همان کلید جرقه زن را که در اجاق گاز قرار دارد را فشار داده تا فندک شروع به جرقه زدن کند و گاز

روشن شود

علل خرابی فندک در اجاق گاز:

۱_ نوسانات برق که باعث سوختن جعبه فندک میشود

۲_ سر رفتن مایعات بر روی اجاق گاز

۳_شست و شو با آب فراوان

۴_ فشار دادن و نگه داشتن بیش از حد دکمه فندک در اجاق گاز هایی با فندک غیراتوماتیک

۵_ پایین نگه داشتن ولوم در اجاق گاز هایی که دارای فندک اتوماتیک هستند

ترموکوپل در اجاق گاز:

ترموکوپل در اجاق گاز باعث پایداری شعله و خاموشی آن هنگام سرریز شدن غذا بر روی اجاق گاز

است. هنگامی که شعله اجاق گاز به صورت اتفاقی خاموش شود ترموکوپل بعد از چند ثانیه جریان

گاز را قطع و مانع انباشته شدن گاز در محوطه میشود .

علل خرابی ترموکوپل :

با خراب شدن این قطعه ، شعله اجاق گاز پایداری خود را از دست میدهد و شعله روشن نمیماند

( شعله روشن میشود اما ثابت نمیماند و به سرعت خاموش میشود )

کنار هر سر شعله اجاق گاز یک ترموکوپل تعبیه شده که شکسته شدن نوک آن یکی از علتهای

روشن نماندن شعله است .

علت دیگر خرابی قطع شدن سیم ترموکوپل است که در زیر صفحه اجاق گاز می باشد.

جهت اعزام سرویسکار برای ایرادات  اجاق گاز با شماره

۲۶۱۱۸۷۵۲ تماس بگیرید

Call Now Buttonثبت سفارش تعمیر اجاق گاز